உலகிலேயே மிகப்பெரிய பணக்கார நாயின் மாளிகை வீடு விற்பனை: விலை சுமார்...