10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு ரத்து: அண்ணா எழுதிய நாடகத்தின் தலைப்பு தான்...