அரிசி கிலோ ரூ.448, பால் லிட்டர் ரூ.263, பெட்ரோல் லிட்டர் ரூ.283:...