முகமது நபிகள் விவகாரம், வளைகுடா, தென்கிழக்கு நாடுகளுக்கு நமது...