அர்பன் நக்சல் பாதிரியாருக்கு ஆதரவாக அறிக்கை வெளியிட்ட வாட்டிகன்!