போலீசிடம் பாதுகாப்பு கேட்ட உதய்பூர் டெய்லர் - காவல்துறை...