மண்டியிட்ட சூர்யா - காட்சி நீக்கம்? "இந்த அவமானம் தேவையா?" -...