அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் திட்டத்தில் 2 நியமனம் ரத்து: உயர்...