புரட்டாசி மகாளய அமாவாசை - கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க கோவிலில் சிறப்பு...