ரேபரேலி உட்பட 85 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்தது பா.ஜ.க.!