'இனி நம்ம ஆள்தான் வசூல் செய்வார்' - அதிகார போதையில் ஆட்டம் போடும் கோவை...