காரில் கட்டி தெரு நாயை இழுத்துச் சென்ற மருத்துவர் - காவல் துறையினர்...