கள்ளக்குறிச்சி: சட்டவிரோதமாக துப்பாக்கி வாங்கி பறவைகளை வேட்டையாடும்...