கச்சத்தீவை கட்டாயம் பா.ஜ.க மீட்கும் - உறுதியளித்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்