பிரிட்டனில் 2வது முறையும் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி:...