அடையாற்றில் வெள்ளம் வந்தால் சென்னை விமான நிலையத்தில் அபாய ஒலி!