கோவில் கும்பாபிஷேக பணி: தூய்மைப்படுத்தப்படும் பழனி தங்க கோபுரம்!