குடிபோதையில் கார் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. மகன்