பத்மநாபபுரம் கோட்டை சுவர் இடிந்து விழுந்து வீடுகள் சேதம்: கண்டு...