பஞ்சாபில் துயரம்: சக ஊழியர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் 5 ராணுவ...