சிவகங்கையில் கெளரி விநாயகர் கோவிலுக்கு சொந்தமான 11 ஏக்கர் நிலம்...