தி.மு.க அரசை விமர்சிக்க முடியாத சங்கடத்தில் நெளியும் கார்த்திக்...