43 மணி நேரம் உணவின்றி மலை இடுக்கில் சிக்கித் தவித்த இளைஞர் மீட்பு:...