இது ஹீரோ சூரி! - இணையத்தை தெறிக்க விடும் சூரியின் புது லுக் !