நிலத்தை ஆட்டையை போட முயன்ற 8 மத பாதிரியார்கள் மீது வழக்கு!