கேரளத்தில் அதிகரித்த தெரு நாய்கள் தொல்லை - துப்பாக்கி ஏந்தி சென்றவரை...