கும்பகோணம்: மடத்தில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக வைத்திருந்த 4 ஐம்பொன்...