"நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியாது, சாக்கு சொல்லவே தி.மு.க குழு" -...