கரூரில் போடாத சாலைக்கு கணக்கு காட்டி முறைகேடு: முன்னாள் அமைச்சர்...