ஆசிய கோப்பை போட்டியில் 6 சிக்ஸர் எடுத்த ஆப்கான் வீரர்: யார் இந்த...