பிரதமர் வருகையின் போது பள்ளி மாணவன் போல் எஸ்கேப் ஆன தெலுங்கானா...