புரி ஜகந்நாதர் கோயில் ரத யாத்திரைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி!