குத்தக முறையில் அலுவலக பணியாளர்களா? ஸ்டாலினுக்கு ராமதாஸ் கண்டனம்!