ப்ரோ ஹாக்கி லிக் போட்டி: ஜெர்மனிய அணிக்கு நெருக்கடி கொடுத்த இந்தியா!