பா.ஜ.க'வின் கூட்டத்திற்காக புதுக்கோட்டையில் மக்கள் வெள்ளத்தில்...