கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் ஸ்ரீ ராஜேந்திர சோழனது திருவுருவபடமில்லாமல்...