உலக கோப்பை சாம்பியன் வென்ற பட்டத்தை ஆஸ்திரேலிய அணி.. இந்திய ரசிகர்கள்...