சட்டமன்ற வளாகத்தில் காலிஸ்தான் கொடி - விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட...