உ.பி.யில் பா.ஜ.க சர்ச் நன்கொடை பணத்திற்கு 6% ஜிஎஸ்டி விதித்ததா? பரவி...