ஆப்கானிஸ்தான்: கடத்தும் போதும் ஜோக்கடித்த காமெடியனை படுகொலை செய்த...