பேஸ்புக்கிடம் இருந்து 7 கோடி புதிய பயனாளர்களை அலேக்கா தூக்கிய...