தென்னாப்பிரிக்க வீரர்களும் பந்தை சேதப்படுத்தினர்: ஆஸ்திரேலிய முன்னாள்...