8 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கப்போகும் திருவொற்றியூர் குப்ப...