கலைஞர் மறைவு - அமைச்சர் பொன். இராதாகிருஷ்ணன் இரங்கல்