சிறப்பு கட்டுரை: கொரோனாவும் கச்சா எண்ணெயும் - உலக அரசியல் ஒரு பார்வை!