புல்வாமா போன்று மற்றொரு தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்ட தீவிரவாதிகள் - பாலகோட் தாக்குதலால் அஞ்சி கைவிட்டனர்.!