கொரோனா இறப்பை மாரடைப்பு என ஜோடித்து ஐபோனுக்கு விலை போன மருத்துவரால் முன்னாள் அமைச்சர் உட்பட கீழக்கரை கிராமமே முடங்கியது!